Projektet

Lista e projekteve

Aktivitetet e fundit

Akvitivtet e fundit gjate planeve zhvillimore

Publikimet

Informata të reja rreth zhvillimeve të fundit

Rreth nesh

Kush është INSI : INSI-n e përbëjnë një grup i profesionistëve të ndryshme: inxhinier, arkitekt, planifikues, shkencëtar, ekonomist dhe profesionist tjerë që janë të specializuar në përgatitjen e planeve,projekteve dhe programeve për rregullimin dhe përmirësimin e infrastrukturës fizike, ekonomike, dhe sociale“INSI” është një Institut që ofron hulumtime ,analiza , shërbime inxhinierie, të arkitekturës, programe dhe shërbime për mbikëqyrje dhe menaxhim të planifikimi hapësinor,urban,mjedisor ,të ndërtimit bazuar në risitë e shkencës, dhe vlerësime të ndikimit në mjedis,vlerësime strategjike mjedisore,vlerësime arsyeshmërie për partneritete publiko private,shërbime të zhvillimit ekonomik. Për vite me radhë ekspertët që themeluan Institutin ishin partner të përkushtuar dhe të besuar të institucioneve publike vendore dhe ndërkombëtare dhe të sektorit privat e  të shoqërisë civile.Ne veprojmë me  zotim të integritetit dhe e mbajmë veten për standardet të larta të etikës, të cilësisë, dhe llogaridhënies. Nga udhëheqja deri te çdo anëtar i ekipit edhe në teren, ne e kemi një ndjenjë të vërtetë të respektit dhe kujdesemi për partnerët dhe vendet ku ne punojmë dhe posaçërisht për njerëzit dhe jetën në të cilët kemi ndikim me zhvillimet tona.

Projektet e fundit

Foto nga aktivitetet e fundit 

Komentet janë të mbyllura.

Insi-ks.com